ABOUT

บริษัท เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ จำกัด
S.P. PATTANAKIJ BANGKOK CO.,LTD.


คือ หนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีนโยบาย
การดำเนินธุรกิจแบบ One Stop Service หรือการบริการอย่างครบวงจรโดย
บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต/แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ซึ่งทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทยังมีการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ 

 


 
Engine by MAKEWEBEASY